> امام حسین (ع) در بیان رسول خدا(ص)>یاری‌ كردن‌ امام حسین

 


        یاری‌ كردن‌ امام حسین


ابن‌ اثیر در شرح‌ حال‌ انس‌ بن‌ حارث‌ می‌نویسد: از اشعث‌ بن‌ سحیم‌ از پدرش‌ نقل ‌می‌كند كه‌ از رسول‌ خدا(ص) شنید كه‌ فرمود: پسرم‌ حسین(ع) در زمینی‌ در حوالی‌ سرزمین ‌عراق‌ به‌ شهادت‌ می‌رسد كسی‌ كه‌ او را در آن‌ حال‌ درك‌ كند باید او را یاری‌ دهد. انس‌ بن‌ حارث‌ وقتی‌ فهمید امام حسین(ع) عازم‌ كربلا شده‌ است‌، بی‌ درنگ‌ به‌ سوی‌ كربلا رفت‌ و در آن‌ سرزمین‌ در ركاب‌ امام حسین(ع) به‌ شهادت‌ رسید.
 

منبع :  غلامحسن‌ جعفری‌- سایت تبیان       

 

مطلب قبلي

14 از 14