> امام حسین (ع) در بیان رسول خدا(ص)>اذان‌ گفتن‌ رسول‌ خدا(ص) در گوش‌ امام حسین(ع)

 


        اذان‌ گفتن‌ رسول‌ خدا(ص) در گوش‌ امام حسین(ع)


حاكم‌ نیشابوری‌ از ابورافع‌ و او نیز از پدرش‌ روایت‌ كرده‌ كه‌ رسول‌ خدا(ص) را دیدم‌ كه‌ هنگام‌ تولد امام حسین(ع) در گوش‌ او اذان‌ گفت‌. همین‌ مضمون‌ در روایات‌ دیگر بنابه‌ نقل‌ منابع‌ اهل‌ سنت‌ و شیعه‌ وارد شده‌است‌.
 

منبع :  غلامحسن‌ جعفری‌- سایت تبیان       

 

مطلب قبلي

2 از 14

مطلب بعدي