> محرم و امام خمینی (ره) >زيارت مرقد مطهر امام حسين (ع) زيارت مرقد مطهر امام حسين (ع)

آقاي سيد حميد روحاني مي‌نويسد :« در اغلب ايام زيارتي در کنار قبر امام حسين (ع) بودند، در دهه عاشورا هر روز زيارت عاشوراي معروفه را با صد مرتبه و صد مرتبه لعن مي خواندند.» مرحوم آقاي املائي مي‌فرمود: « روزي در حرم مطهر امام حسين (ع) امام خميني را ديدم که در ميان انبوه زوار گير کرده و قدمي نمي‌تواند پيش بگذارد. به جلو دويده به کنار زدن مردم و باز کردن راه پرداختم. امام با تعرض و تغير مرا منع مي‌کردند. و من بي‌توجه به منع ايشان به کار خود ادامه مي‌دادم. يکباره متوجه شدم که امام از مسيري که من براي ايشان باز کرده‌ام نيامده و تغيير مسير داده، در لابه‌لاي جمعيت به راه خود ادامه مي‌دهد.»  
منبع: مجله در سوگ عاشورا