> محرم و امام خمینی (ره) >شركت در مجالس روضه شركت در مجالس روضه

آية الله سيد حسن طاهرى خرم‏آبادى مى‏گويد:
«امام شبهاى محرم، مجالس روضه، كه در محلات قم برگزار مى‏شد، شركت مى‏كردند. براى اينكه مردم را تشويق كنند و هم مجلس را گرم‏نگه دارند.»
آن شب كه ايشان را مى‏خواستند دستگير كنند،اما هيچ كس خبرنداشت؛ تلفنها را قطع كرده بودند، تلفن منزل ايشان قطع شده‏بود. نزديك غروب بود من آمدم منزل ايشان، آقاى صانعى به من‏گفت: تلفن منزل امروز قطع است. فكر مى‏كرديم تلفن عيبى پيداكرده است. فكر نمى‏كرديم كه مى‏خواهند ايشان را دستگير كنند.
مجلس روضه هم صبحها در منزل امام منعقد بود. به من گفتند: كه‏فردا صبح بياييد منبر برويد. من هم قبول كرده بودم كه فرداآن‏جا منبر بروم. آن شب امام رفتند مجلس روضه‏اى در يكى از محله‏هاى قم. ماهم‏رفتيم و مردم استقبال خيلى عجيبى از ايشان كردند و ما آن شب‏را خدمت ايشان در مجلس بوديم و ايشان برگشتند.
دوستان به ما گفتند كه: همان نزديكيها كه منزل يكى از رفقابود، بياييد و شب را بخوابيد.
گفتم: نه، مى ‏روم منزل.
رفتم منزل. صبح بود كه من داشتم آماده مى‏شدم كه به منبر بروم‏كه خبر آوردند كه امام را نزديكيهاى طلوع فجر آمده‏اند و دستگير كردند.  

منبع: مجله در سوگ عاشورا