> روزشمارمحرم


15 رجب 60 هجري

مرگ معاويه و نشستن يزيد به جاي او

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 28 رجب 60 هجري

رسيدن نامه يزيد به والي مدينه جهت بيعت گرفتن از امام حسين (ع).

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 29 رجب 60 هجري

هجرت امام حسين (ع) از مدينه، همراه با اهل‌بيت و جمعي از بني‌هاشم.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا