> روزشمارمحرم


8 ذيحجه 60 هجري

ايراد خطبه توسط امام حسين (ع) در مکه براي مردم، تبديل نمودن حج را به عمره و خروج از مکه همراه با 82 نفر از افراد خانواده و ياران به طرف کوفه.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 8 ذيحجه 60 هجري

دستگيري و شهادت هاني در کوفه

منبع :  مجله در سوگ عاشورا       

 9 ذيحجه 60 هجري

درگيري مسلم بن عقيل با کوفيان، سپس دستگيري او و شهادتش بر بام دارالاماره کوفه.

منبع :  مجله در سوگ عاشورا